Fizikalna terapija ultrazvukom

U terapiji se koriste dva modaliteta: kontinuirani i impulsni ultrazvuk. Kontinuirani se koriste neprekidno, a impulsni intermitentno, u kratkim impulsima iza kojih slede interimpulsni intervali bez ultrazvuka.

Proizvodnja ultrazvučnog talasa bazira se na piezoelektricnom efektu, koji podrazumeva promenu debljine kristala pri uključivanju istog u kolo naizmenične struje visoke frekvencije, sa posledičnim vibracijama koje predstavljaju izvor ultrazvučnog talasa. Piezoelektricni kristal je smešten u sondi koja se dovodi u kontakt sa kožom tretirane regije.

Efekat UZ zavisi od frekvencije koju odaberemo, tako da može imati kako dubinsko tako i površinsko dejstvo. Kada je lezija u površinskom sloju, do 2cm dubine, koristi se frekvencija od 3MHz, a kada je u dubljim tkivima primenjuju se niže frekvencije, obično 1 MHz.

Terapijsko dejtvo UZ talasa se ogleda u:

  • termičkom efektu sa dubokom prodornošću u tkiva, povećanju ekstenzibiliteta kolagena čime se postiže smanjenje ili otklanjanje kontrakture u zglobnim regijama;
  • poboljšanju cirkulacije, sa trofičkim efektom i regeneracijom tkiva
  • zarastanju rana, varikoznih i dekubitalnih ulkusa i otvorenih rana
  • ubrzavanju rezolucije zapaljenskog procesa
  • osteogenezi kada se primenjuje u veoma malim dozama 0.15 W/CM2 i ciklusnim učinkom od 20%

Indikacije:

Ožiljci i keloidi, Dipitrenova kontraktura, postraumatske kontrakture zglobova, povrede tetiva i ligamenata, usporeno zarašćivanje preloma kostiju, algodistrofični sindrom, artroze, cervikalne i lumbalni bolni sindrom, miofascijalni sindrom, periartritisi, petna bodlja (calcar calcanei), entenzitisi, bursitis, herpes zoster, neuralgije, kauzalgije, varikozni i dekubitalni ulkusi i niz drugih stanja.

Kontraindikacije su:

maligni tumori, krvarenja i sklonost ka krvarenjima, akutne i hronične infekcije, flebotromboza I tromboflebitis, srčani pejsmejker i izražena srčana oboljenja (primena UZ na vratu i ramenu kod poremećaja srčanog ritma).

Ne primenjuje se u predelu srca, očiju gonada, mozga, slezine.

Metalni impanti nisu kontaindikacija, ali treba primenjivati manju dozu zbog opasnosti od pregrejavanja tkiva. Poželjno je izbegavanje i u predelu plastičnih implanta, jer imaju visok koeficijent apsorpcije UZ talasa.

Kontaktirajte nas i zakažite pregled