Interferentne struje

Predstavljaju ampitudno modulisane naizmenične sinusoidne struje niske modulacione frekvencije koje nastaju ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije.

Dobijaju se na mestu ukrštanja dveju sinusoidnih struja srednje frekvencije sa istom amplitudom i malom razlikom u frekvenciji, posredstvom tzv. fenomena interferencije, čime nastaje rezultantna struja čija se amplitude ritmičcki menja od 0 do max.

Dejstvo ovih struja je u osnovi nadražajno, dovodi do promena u jonskoj strukturi u ćelijskim i drugim polupropustljivim membranama, aktivacije naponsko zavisnih kanala i depolarizacije nervnih i mišićnih vlakana. Dobre su za aplikaciju jer nadražajni efekat na kožne receptore izostaje, zbog čega se mogu primeniti visoki intenziteti za postizanje kvalitetnog terapijskog efekta.

Dejstvo IFS-a:

  • dilatacija arteriola i kapilara, povećanje cirkulacije krvi i limfe, poboljšanje trofike tkiva i reapsorpcije edema, frekvencijom od 1 do 100 HZ
  • analgetsko, modulacijom bola u zadnjim rogovima kičmene mozdine “gate” mahanizmom I oslobađanjem endogenih opioida, kao i poboljšanjem cirkulacije, frekvencijom od 80-150 Hz
  • stimulativno - na motoricke nervne puteve, korisna kao priprema za stimulaciju mišića
  • spazmolitičko - smanjenje povišenog mišićnog tonusa kod mišićne kontrakture ili spazma centralnog porekla, frekvencijom od 25 Hz

Primena:

  • Posttraumatska stanja:pospešuju srastanje kostiju nakon preloma, distorzije i distenzije (uganuća i istezanje ligamenata), kontuzije (udarci), luksacije (iscasenja), povrede tetiva
  • Bolna stanja različitog porekla:kod lumbalnog i cervikalnog sindroma, artroza, neuralgija, neuritis, mialgija, bursitis, periartritisa…
  • Sudeck distrofija
  • Fibromyalgia
  • Ginekološka hronična bolna stanja (Adneksitisis, parametritisi…)

Kontrainikovane su kod akutnog i subakutnog tromboflebitisa, flebotromboze, srčanog pejsmejkera, poremećaja srčanog ritma, tetanija, bakterijskih infekcija, kamenca u žučnim i mokraćnim putevima, trudnoće.

Metalni implantati ne predstavljaju kontraindikaciju, dok se u predelu grudnog kosa i kod endoproteza preporučuje manji intenzitet.

Kontaktirajte nas i zakažite pregled